Menu

Slyšeli jste už o tepelném čerpadle vzduch-vzduch?

0 Comment


SlyÅ¡eli jste už o tepelném Äerpadle vzduch-vzduch?

Tepelná Äerpadla jsou bezvadná vÄ›c. Zajistí Vám komfortní, ekonomické a bezobslužné topení. Na internetových stránkách tepelnacerpadla-klimatizace.cz Vám rádi poradí a nabídnou tepelné Äerpadlo vzduch-vzduch. Výrobci tÄ›chto Äerpadel jsou například Toshiba nebo Daikin. K Äemu jsou, taková tepelná Äerpadla dobrá? UÅ¡etříte za vytápÄ›ní. PÅ™i dneÅ¡ních cenách plynu a elektÅ™iny je to dobrá vÄ›c. KromÄ› úspory penÄ›z, je to pozitivní i ekologický způsob vytápÄ›ní. Vyrábí se i tepelná Äerpadla, která zvládnou i úspornÄ› topit.

Ekologické a ekonomické vytápění

Tepelné Äerpadlo vzduch-vzduchzvládne úspornÄ› topit až do -15°C. Tepelné Äerpadlo má podobný princip jako kompresor chladniÄky. Ta, ale používá studený okruh naÄež tepelné Äerpadlo teplý okruh. Tepelné Äerpadlo využívá přírodní teplo z okolního vzduchu. Toto vyprodukované teplo cirkuluje vzduchem, ve vnitÅ™ním vytápÄ›ném prostoru. Provoz tÄ›chto tepelných Äerpadel je úsporný, Äistý a bezobslužný. Navíc v zimÄ› Vás zahÅ™eje a v létÄ› pÅ™i parných dnech zase ochladí.