Menu

Co Vás trápí?

0 Comment


VÄ›tÅ¡inou si to ani neuvÄ›domujeme, ale to, co pro náš organismus dÄ›lají játra je naprosto nezbytná služba. PoÅ¡kození jater je ale v naší spoleÄnosti pomÄ›rnÄ› běžné a je také Äasté, že vÄ›tÅ¡inou i žijeme tak, jako bychom se je chtÄ›li úmyslnÄ› poÅ¡kodit. Játra se nevratnÄ› mohou poÅ¡kodit pÅ™i neúmÄ›rné konzumaci alkoholu, tuÄnými jídly, virovými nemocemi nebo různými drogami a léky. To, co nás může pÅ™ivést k lékaÅ™i a co tedy budou ty symptomy ukazující na poÅ¡kození jater se nachází na docela Å¡iroké Å¡kále. U jaterních onemocnÄ›ní se docela Äasto popisuje zvýšená únava. Tato únava obvykle pÅ™ichází po námaze, cviÄení nebo v odpoledni a nemocný je schopen se ji zbavit dobrým odpoÄinkem.

nemocnice, lékař

ÄŒasto se k ní pÅ™idává také nevolnost Äi zvracení, které může vzniknout na podkladÄ› tuÄného jídla nebo tÅ™eba jen vůnÄ› jídla. Játra jsou uložena v pravé horní Äásti bÅ™icha, takže diskomfort Äi bolest v této oblasti může mít docela specifický význam. Pokud se objeví žloutenka, jedná se o projev toho, že je z nÄ›jakého důvodu znemožnÄ›n odtok žluÄe do stÅ™eva. Specifickým příznakem je také acholie. Ta souvisí s pÅ™edchozím příznakem žloutenky. ŽluÄ by se mÄ›la ze žluÄníku dostat do stÅ™eva, kde pomáhá trávit tuky, odstraňuje nÄ›které nebezpeÄné látky stÅ™evem ven a zabarvuje stolici do tmavé barvy. Pokud tedy do stÅ™eva nedoteÄe, je stolice svÄ›tlá a po nestrávených tucích mazlavá a mastná.

lidská anatomie

Dalším projevem poÅ¡kození může být hepatomegalie, tedy zvÄ›tÅ¡ená játra. Tento projev na sobÄ› sám pacient nepozná, ale pomÄ›rnÄ› jednoduchým vyhmatáním je bÄ›hem pár vteÅ™in může odhalit lékaÅ™. Do jater odchází krev ze stÅ™ev, aby se tady mohly zpracovat a uložit látky, které byly ve stÅ™evech vstÅ™ebány z potravy. Ve stÅ™evech ale také vzniká nebezpeÄný amoniak, který je ale v játrech pÅ™emÄ›nÄ›n a vylouÄen jako netoxický do krve. Jenže, pokud játra svou práci nemohou dÄ›lat dobÅ™e, tento nebezpeÄný amoniak se dostává dále do krve. Může tak způsobit velmi zajímavý příznak, tzv. jaterní encephalopatie.