Menu

Léčbu chrápání je vždy dobré začít jednoduššími metodami

0 Comment


NÄ›kdy může být odstranÄ›ní chrápání jednodušší, než se původnÄ› mohlo zdát. Mnohdy staÄí, když si alergici zaÄnou léÄit alergii, obézní zhubnou, kuřáci se zÅ™eknout cigaretky a ostatní si mohou vyzkouÅ¡et zlepÅ¡it dýchání bÄ›hem spánku nejrůznÄ›jšími triky. Jakými? Například zmÄ›nou polohy ve spánku, snížením podložky pod hlavou, odpaÅ™ováním slané vody v místnosti. Mezi progresivnÄ›jší metody patří jóga, hypnoterapie, alternativní medicína nebo bylinky.

Bezbolestné operaÄní výkony

Velkým přínosem k odstranÄ›ní chrápání může být i vyÅ¡etÅ™ení v naší spánkové laboratoÅ™i, tedy ve spánkové laboratoÅ™i soukromé ORL kliniky LENTE v Plzni, kde pravidelnými sezeními a pozorováními dokážeme zjistit a nÄ›kdy i odstranit příÄinu chrápání. Pokud žádné z výše uvedených opatÅ™ení nepomůže, pÅ™istoupíme pravdÄ›podobnÄ› k nabídce možnosti Å™eÅ¡ení problémů malým chirurgickým zákrokem. V komplikovanÄ›jších případech – pÅ™i vážnÄ›jších poruchách dýchacích cest – bude pravdÄ›podobnÄ› nutno pÅ™istoupit k poslednímu Å™eÅ¡ení, kterým je operace. S naÅ¡imi nejmodernÄ›jšími operaÄními metodami za pomocí laseru Äi plazmy se vÅ¡ak i vÄ›tší operace stává víceménÄ› banální záležitostí.