Menu

Aby se o webu vědělo

0 Comment

Žádná internetová stránka nemá v době svého vzniku jistotu, že se stane úspěšnou, to znamená že bude v průběhu své existence dostatečně hojně navštěvovaná, sledovaná a efektivně využívaná. To totiž nezáleží ani zdaleka jenom na ní samotné. I když totiž i obsah takové internetové prezentace sehrává významnou roli, je přece jenom potřeba udělat ještě daleko více, aby se tento výtvor stal objektem zájmu internetové veřejnosti nebo alespoň té její části, jíž je taková konkrétní stránka určena.

Zkrátka a dobře je třeba provádět v zájmu dostatečné návštěvnosti takové internetové prezentace optimalizaci pro internetové vyhledávače, ve zkratce SEO.

vyhledávač a lupa

Co že to ona SEO optimalizace je?

Jedná se vlastně o soubor činností, jejichž hlavním úkolem je zvýšit prestiž dotyčného výtvoru z pohledu internetových vyhledávačů. Tedy z pohledu nástrojů, které usnadňují uživatelům hledání na internetu a tím pádem i šanci na nalezení toho pravého. Čímž se dá ovlivnit právě sledovanost té které stránky.

Do optimalizace se tradičně řadí takové činnosti, jako jsou kontrola webu spojená se zbavováním tohoto jeho potenciálních nedostatků, navrhování a používání výlučně těch nejvhodnějších klíčových slov, propagace při různých příležitostech, linkbulding a copywriting.

vyhledávač google

Zatímco je obsah prvních tří pojmů zřejmý, bude možná u těch posledních dvou záhodno dodat, že jde o vytváření zpětných odkazů, které na onu stránku přivádějí návštěvníky odjinud a současně ji činí z pohledu internetových vyhledávačů dokonalejší, a o psaní kvalitních článků a dalších textů, sloužících k zaplnění obsahu optimalizované stránky nebo k její propagaci na dalších webech.

To vše dohromady činí to které optimalizované dílo atraktivnějším pro internetové vyhledávače. Ty, jež ho posunou mezi vyhledanými díly na výhodnější, vyšší pozice, kde je návštěvnost zaručena.

A teprve poté může optimalizovaná stránka plnit svůj účel.