Menu

Hudební nástroje jsou jazykem hudby

0 Comment

Hudbu můžeme bez ostychu označit za univerzální jazyk napříč světadíly. Nemusíme rozumět cizím textům, nemusíme být znalci not, přesto rozumíme a cítíme, co hudba vyjadřuje. Hudba byla vždy součástí kultury, jedním z jejích hlavních pilířů. A i když v průběhu doby samozřejmě dochází k jejímu vývoji, podstata je stále stejná. Hudba je kultura.
hra na kytaru na ulici
Hudební nástroje jsou neodmyslitelně spjaty s hudbou. Hudba totiž prostřednictvím hudebních nástrojů promlouvá. Historie hudebních nástrojů sahá opravdu do hluboké minulosti. Prvními nástroji byly různé píšťaly, řehtačky, flauty, strunové hudební nástroje. Ty se vyráběly z tenkrát dostupných materiálů, zmínit můžeme například kosti, kameny, kůže ze zvířat nebo samozřejmě dřevo.

klavír a noty
Dělení hudebních nástrojů

Hudební nástroje lze dělit do několika skupin. Takové zvony, gongy, triangly a xylofony řadíme do skupiny hudebních nástrojů samozvučných, které jsou charakteristické tím, že tón vzniká rozechvěním celého nástroje, nebo jeho části. Naopak blanozvučné nástroje, jakými jsou různé bubny, se vyznačují tím, že tón vzniká rozechvěním blány. Strunné nástroje jsou další velkou skupinou hudebních nástrojů, které se dále dělí na smyčcové, drnkací, kolové, klávesové a úderné. U strunných nástrojů vzniká tón rozechvěním struny. A podle toho, čím se struna rozechvívá, bylo vytvořeno další dělení. Dalšími skupinami hudebních nástrojů jsou nástroje dechové, které vydávají zvuky za pomocí vzduchu a nástroje elektrické.

žena hudebnice
Školy hry na hudební nástroj

V České republice působí mnoho hudebních škol, které se věnují výuce hry na hudební nástroj. Už malé děti se tak mohou naučit kromě samotné hry na nástroj i čtení z not a vůbec lásce k hudbě jako takové. Součástí jsou i koncerty pořádané několikrát za rok s různou tématikou. Základní umělecké školy mohou pomoci při přijetí na střední či vysoké školy s talentovými zkouškami, například pedagogické školy. Kdo se však chce věnovat hře na hudební nástroj naplno, volí konzervatoř.