Menu

Národní doména .cz slaví v roce 2018 významné jubileum

0 Comment

Leden roku 1993 byl každopádně významný, někdo vítal samostatnost Česka s nadšením, lidé prozřetelní naopak rozpad federace kritizovali. Co naplat, Česká republika je tu a s tím i nová státní doména. Do roku 1992 tu byla v platnosti národní doména nejvyšší úrovně .cs, kterou definuje country code Top Level Domain, neboli ccTLD. Standard iso-3166 nyní přidělil domény nové, pro Slováky .sk a pro Českou republiku .cz. Ve středu 13.1.1993 byla naše ccTLD zařazena do webového systému Domain Name Services, tedy DNS. (Mimochodem, na Slovensku se doména .sk zařadila pod DNS až 29. března tohoto roku).
místo v práci

První přidělené domény již v roce 1985

Přidělování domén ccTLD však v té době probíhalo již mnoho let. Nejstarší národní doménou byla pochopitelně ta americká .us pro Spojené státy Americké, a to již od 15.2.1985. V roce 1985 se k ní přidala doména pro Izrael .il a pro Velkou Británii .gb a .uk. První generickou doménou se také v roce 1985 staly domény .edu, .com a některé další.
Společná doména .cs se však používala ještě zhruba dva roky po jejím nahrazení, ovšem to byl internet stejně ještě na akademické půdě a pro veřejné využívání byl uvolněn teprve v polovině roku 1995.
internet a Země

Gopher nebo www?

Naše doména .cz však nebyla používána v prostředí www, tedy World Wide Webu, jak jej známe, ale byla tu na počátku 90. let ještě služba Gopher a zrovna v Česku až do roku 1994 Gopher výrazně převládal. Uvádí se, že to bylo v poměru 25:5 ve prospěch web serverů na bázi Gopheru. Během přelomu let 1994 a 1995 však začal převládat www a poměr se obrátil v jeho prospěch zhruba 2:1.
Využívání národní domény .cz pak nabralo rychlý spád a růst registrovaných subdomén připomínal exponenciální křivku. Počet registrovaných subdomén narůstal tímto tempem od roku 1993 až do roku 1999 a pak se křivka začala měnit na lineární průběh růstu. Počet nových domén rostl lineárně až do roku 2013 a od pak se naopak postupně snižoval. To pravděpodobně souvisí s nasycením trhu, což se dalo předpokládat.