Menu

Zubní rovnátka

0 Comment

Studiem a následnou léčbou nepravidelností chrupu se zabývá odvětví zubního lékařství, nazývané ortodoncie. Název oboru pochází ze starořeckého orthos, což znamená správný, rovný, přímý a z odont, tj. zub.

Ortodoncie se zabývá především prevencí, diagnostikou a následnou léčbou zubních i obličejových anomálií. Prostřednictvím posunutí křivě rostoucích zubů do jejich správné polohy a nápravou postavení čelistí se dosahuje kýženého výsledku.

muž chru

Na základě prováděných studií se odhaduje, že až 30 procent populace má takové vady postavení zubů nebo čelistí, které vyžadují ortodontickou péči. Stav, vyžadující léčbu je dlouhodobá a individuální záležitost, může trvat několik měsíců, ale klidně i několik let. Pro zajištění správného postavení a polohy zubů a čelistí se používají různé ortodontické aparáty a rovnátka. Jestliže je postižení natolik velké, že by konzervativní léčba nepomohla, je nutné přistoupit k chirurgickému řešení. S ohledem na jednodušší manipulaci s kostmi, je vhodnější chirurgické zákroky provádět před dosažením dospělosti pacienta.

Ke korekci správného růstu a postavení zubů se používají rovnátka. Tato zdravotnická pomůcka, označovaná jako ortodontický aparát, se používá na horní či dolní čelist, nebo na obě současně. Specifickou kategorií, vyžadující zvláštní péči, jsou rovnátka pro děti.

dítě zubař

Léčba je rozdělena do několika fází. S pacientem je proveden vstupní pohovor, pacient je vyšetřen a výsledky vyšetření jsou zadokumentovány. Ortodontista seznámí pacienta s výsledky vyšetření a navrhne léčebný plán. Po jeho odsouhlasení pacientem jsou odebrány zubní otisky. Po aktivní léčbě, kdy postupně dochází k nápravě chrupu a estetiky obličeje, následuje fáze retenční. Jejím úkolem je co nejdelší dobu udržet výsledky aktivní léčby. Při zanedbání hrozí částečný nebo i úplný návrat k původnímu chrupu.