Menu

Proč je u SEO ceník jednotlivých služeb důležitý

0 Comment

Je pochopitelné, že hlavním cílem každého podnikání je vydělat peníze. Přeloženo do srozumitelnější řeči, znamená to mít zisk, a to ideálně takový, aby stále stoupal. K tomu jsou samozřejmě potřeba zákazníci a k jejich přilákání nám pak slouží nejrůznější metody propagace. Mezi ně patří samozřejmě reklamy, ale nejsou jediné. Další možností je i metodika SEO. O co se jedná?

Ve stručnosti jde o úpravu webové stránky a užití podpůrných prostředků tak, aby se při zadání určitého slova či fráze do vyhledávače odkaz na ni objevil v seznamu výsledků mezi prvními. Cílem je zvýšit návštěvnost stránky a tím získat nové zákazníky.

clanek2

Vzhledem k tomu, jak je tato metoda náročná především na lidskou práci, je jasné, že není v silách především malých a středních podniků, aby ji provozovali sami. Nezbývá jim tedy, než se obrátit na externí firmu, která se tímto zabývá.

To však také znamená, že jim za tuto službu budou muset zaplatit. Není tedy divu, že klienti u firem nabízejících SEO ceník vyžadují již na začátku jednání. Proč je ale potřeba ceník? Nestačilo by říci cenu, kterou za tuto službu klient zaplatí?

Faktem je, že tato metoda se skládá z mnoha částí, jako je analýza klíčových slov, úprava internetové stránky a mnohé další. A někdy se může stát, že zákazník nebude potřebovat nebo chtít všechny části. Může například chtít vynechat právě analýzu klíčových slov s tím, že on dobře ví, jaká klíčová slova použít.

reference1

Jindy zase nemá peníze na plný balíček, ale chtěl by ji aplikovat alespoň částečně, jak mu finance dovolí. Je proto důležité, aby věděl, kolik která z jednotlivých částí stojí, aby věděl, které je nutné vypustit, aby se dostal na částku, kterou může zaplatit.

Je tedy jasné, že ceník jednotlivých položek je velmi výhodný pro obě strany. Ve výše jmenovaných případe velmi usnadňuje jednání a předchází nedorozumění. A to je přeci jen jeho hlavním cílem.