Menu

Nejvýše položená fotovoltaická elektrárna v Česku

0 Comment

Jedná se o obdélníkový panel složený z 30 samostatných článků, které v souhrnu tvoří výkon 8700 wattů. Plocha článků se rozkládá na střeše objektu technických uzávěrů vodní elektrárny a zaujímá rozlohu 50 m2.
V ideálním případě by elektrárna mohla vyprodukovat za rok 8 tisíc kWh. V současné době již byla zapojena do soustavy, která napájí elektrickou energií část technologického zázemí provozu vodní elektrárny.
ohřívač baterií

Osvěta a propagace plní svou roli bezezbytku

Fotovoltaika instalovaná právě zde nepatří sice k obřím solárním zařízením, ovšem je umístěna na strategickém místě. Každý rok totiž navštěvuje přečerpávací zařízení necelých sto tisíc lidí, a tak tu dochází k osvětové činnosti a k propagaci výroby elektřiny ekologicky šetrným způsobem.  Informovanost návštěvníků je v tomto případně naprosto zásadní, lidé se totiž často domnívají, že fotovoltaické panely lze instalovat pouze ve výjimečných lokalitách, nebo že musí jít nutně o obrovské plochy. Zde tedy účastníci odborné exkurze na první pohled mohou zaregistrovat něco, co by mohli mít sami instalované na střeše svého domu.
solární panely

Elektřina se vyrábí, i když je zatažená obloha

Panely jsou vytížené v průběhu celého roku, největší objem vyrobené elektřiny je pochopitelně v letním období od května do poloviny září. Tehdy se vyrobí každý den zhruba 32 kWh. Od listopadu do března zařízení vyprodukuje denně přibližně 9 kWh elektřiny. Nutno podotknout, že panely vyrábí elektrickou energii i v deštivém počasí, dokonce i v průběhu sněhové vánice. Tyto informace podávané turistům při prohlídce technického zázemí PVE Dlouhé stráně řadu zájemců v tomto směru rozhodně povzbudí.
vodní nádrž
Fotovoltaickou elektrárnu zde instalovala společnost ČEZ Solární. Je odnoží dceřiné společnosti ČEZ Energy Service Company (ESCO). V České republice je ČEZ prozatím jedničkou v instalacích solárních elektrických zařízení, v roce 2017 pokryla celkem 307 střešních ploch o celkovém výkonu 1236 kWp.