Menu

Deep web, dark web, a rozdíly mezi nimi

0 Comment

Oba tyto pojmy se v dnešní době často objevují v nadpisech mnoha článků, a oba bývají spojovány s ilegálními aktivitami a černým trhem. Díky tomu má veřejnost tendence vidět při zmínění pojmu deep web pouze řadu aktivit daleko za hranicemi zákona. Tak tomu ale automaticky není.
deep web
Co je to deep web?
Hlubokým internetem, jak je tento pojem často překládán, vůbec není myšleno jen výše jmenované. S hlubokým webem pracuje skoro každý z nás denně, a ani si tento fakt neuvědomuje. Do tohoto pojmu totiž zahrnujeme veškerý internetový obsah, který není dosažitelný skrze konvenční vyhledávač, mezi které patří například Google, Seznam nebo Yahoo. Z této definice je jasné, že tam tedy spadá i dark web, který ale představuje jen malou část celého obsahu. Hluboký internet zahrnuje například i následující služby, stránky a data, se kterými běžně přicházíme do styku:

  • Lékařské záznamy
  • Akademické dokumenty
  • Účty (např. bankovní) a záznamy o těchto účtech, hesla
  • Úložiště dat různých organizací
  • Vládní soubory a dokumenty
  • Interní stránky a systémy firem
  • Vědecké práce
  • Obyčejné webové stránky, které jsou z jakéhokoliv důvodu neindexované
  • A mnoho dalšího…

deep web na tabuli
A co je dark web?

Někdy je překládán jako tzv. temný internet. Je zařazován do deep webu, protože je dosažitelný jen s využitím specializovaného softwaru, anebo přes přímý URL link. Patří sem zejména stránky spojované s ilegálními aktivitami, mimo jiné třeba s nelegální pornografií, prodejem drog nebo jinými složkami organizovaného zločinu.
Co mají oba společné?
Jednoznačně anonymitu. Pokud používáte konvenční vyhledávač, jsou Vaše aktivity snadno sledovatelné hned několika způsoby, a sám vyhledávač i navštívené stránky o Vás sbírají a evidují data. Tím se liší od obsahu hlubokého webu, který je prohlížeči neindexován. Neindexované části webu tedy nemusí být používány pouze v případě, kdy chce uživatel utajit ilegální činnost, ale často také pro pouhý zisk soukromí.